Energialiiga 2020-2021 juhend

NAISTE ENERGIALIIGA SAALIHOKI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 2020/2021 

Üldosa: Käesolev juhend reguleerib naiste Energialiiga läbiviimist 2020-2021 hooajal. Juhend kehtib koos rahvusvaheliste saalihoki reeglite ja nende tõlgendustega. Naiste Energialiiga on loodud saalihokihuviliste aktiivse tegutsemise ja võistlemise korraldamiseks. Juhendisse võib tulla muudatusi ja täpsustusi. 

Eesmärk:

1. Populariseerida harrastusspordina saalihokit naiste ja tütarlaste hulgas;

2. Propageerida tervislikke eluviise läbi saalihoki harrastamise;

3. Suurendada naiste aktiivsust ja omavahelist tihedamat suhtlemist läbi sportliku tegevuse. 

 Võistluste läbiviimine ja autasustamine: 

Võistluste läbiviimisel on aluseks rahvusvahelised saalihokireeglid koos vastavate tõlgendustega. Naiste Energialiiga hooaeg algab 5. oktoobril 2020 ja kestab 20. märtsini 2021. Võistlused viiakse läbi etappidena enne hooaja algust kokkulepitud ajal ja kohas. Etapid toimuvad nädalavahetustel. Vajadusel peavad võistkonnad mängima ühel etapil ka mitu mängu. Võit põhiturniiri mängu normaalajal annab 3, võit karistusvisetega 2, kaotus karistusvisetega 1 ja kaotus 0 punkti. Viigilise tulemuse korral toimuvad koheselt karistusvisked vastavalt rahvusvahelistele saalihoki reeglitele. Mõlemast naiskonnast sooritavad viis väljakumängijat ühe karistusviske. Kui seis on ka pärast seda viigiline, sooritavad samad mängijad veel ühe karistusviske, kuni üks naisskond saavutab ülekaalu. 

Põhiturniiril arvestatakse võrdsete punktide puhul võistkondade paremusjärjestuse määramisel järgmist: omavahelis(t)es mängu(de)s saavutatud punktid, omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahe, omavahelis(t)es mängu(de)s löödud väravate arv, üldine väravate vahe, üldine löödud väravate arv, loos. 

Viigilise tulemuse korral play-off’ides selgitatakse võit karistusvisetega. Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalitega (17 medalit). Liiga võitjat autasustatakse karikaga. Hooaja resultatiivseimat (söödud + väravad) mängijat ja parimat (tõrje protsendi alusel, mängitud peab olema vähemalt pooled mänguminutid põhiturniiril) väravavahti autasustatakse kinkekaardi ja meenega. Lisaks on auhind liiga kõige vanemale ja nooremale mängijale. Iga võistkond võtab viimasele etapile kaasa ühe komplekti (17 eset vmt.) auhindu. Juhul, kui mõnes võistkonnas on mänginud hooaja jooksul rohkem kui 17 mängijat, hüvitavad nad ise puuduolevad auhinnad. Auhinnad tõmmatakse loosiga. Auhinnaks ei tohi olla alkoholi- ega tubakatooted. 

 

Ajakava:

Etapid toimuvad: 

I etapp 31.10.2020 Kuusalu spordikeskus

II etapp 21.11.2020 Märjamaa spordikeskus

III etapp 28.11.2020 Saku spordikeskus

IV etapp 09.01.2021 Kuusalu spordikeskus

V etapp 23.01.2021 Mustvee spordihoone

VI etapp 06.02.2021 Jõgeva Virtus

VII etapp 20.02.2021 Rapla Sadolin

VIII etapp 06.03.2020 Kehra spordihoone

IX etapp 20.03.2021 Paikuse spordikeskus 

 

Mängude läbiviimine ja paremusjärjestuse selgitamine: 

Mängude läbiviimine ja paremusjärjestuse selgitamine täpsustatakse peale registreerimise tähtaja lõppu, kui on selgunud osalevate võistkondade arv. 

Mänguaeg on 3x15 minutit „jooksvat“ mänguaega, vaheaeg kolmandike vahel 5 minutit. 

Mängueelseks soojenduseks on aega täpselt nii palju kui ajakava järgi järgmise mänguni. Mäng ei tohi alata varem kui ajakavas märgitud, v.a. vastastikusel poolte kokkuleppel. Etapile tulemata jätmise eest läheb turniiritabelisse 0:5 kaotus. 

 

Võistkonnad ja mängijad: 

Naiste Energialiigast võivad osa võtta võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit. Mängijate registreerimise arv ei ole piiratud. Uute mängijate lisamine võistkonda on võimalik kuni 31.12.2020. Naiste Energialiigas ei saa osaleda mängija, kes osaleb Eesti Saalihoki Liidu poolt korraldatavatel Eesti MV naiste meistri- ja esiliigas või mõne muu IFF kuuluva riigi meistrivõistlustel v.a. U19 ja nooremad tütarlapsed. Mängija tervisliku seisundi eest vastutab mängija ise või alaealise puhul lapsevanem. Alla 16- aastaste mängijate võistkondadesse arvamisel on neid registreerinud klubidel/võistkondadel kohustus küsida lastevanemate/hooldajate kirjalikku nõusolekut. 

 

Registreerimine:

Iga võistkond peab esitama korraldajale mängijate nimekirja, kus on märgitud esindajate andmed + iga mängija ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg. Registreerimislehele tuleb märkida võistkonna särgi värv ja number mängija vormil. 

Etapil osalevad mängijad koos õige mängija numbriga tuleb teada anda üks päev enne etapi toimumist või kohapeal enne mängu algust. Selle eest vastutab meeskonna kapten või esindaja. Üks mängija ei saa mängida kahes võistkonnas. Kõik eelmise hooaja võlgnevused peavad olema tasutud võistkonna registreerimise tähtajaks. Võlgu olevaid võistkondi ei registreerita. 

Võistkonnad peavad enda osalemisest kirjalikult teatama ja saatma täidetud registreerimislehe e-maili teel aadressil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 05.10.2020. 

Mängijate võistkonna vahetamise õigus: 

Mängijate üleminekuid, st hooajal võistkonna vahetamine mõne teise võistkonna vastu saab vormistada kuni 31.12.2020. 

Majandamine:

Osalevate võistkondade transpordi-, toitlustus- ja majutuskulud katab 

võistkond ise. Saalirendid jagatakse igal etapil osalenud võistkondade vahel võrdselt peale etapi toimumist ja makstakse arvete alusel. Kohtunike tasud (20 eurot/mäng) makstakse igal etapil enne mängude algust kohapeal sularahas või arve alusel. 

Varustus:

Võistlustel võib kasutada ainult sellist mänguvarustust, mis on IFF-i poolt heaks kiidetud. Mängukepid peavad koosnema originaalosadest ja kepil peab olema IFF märgistus. Lubatud on kasutada väravaid, mis on IFF poolt heaks kiidetud. Erandina on lubatud kasutada ka väravaid, mis on identsed eelnimetatutega. Igal võistkonnal peab olema vähemalt 1 särgikomplekt. Lubatud on ka variant 1 komplekt särke ja 1 komplekt särkide peale tõmmatavaid veste. Vormisärk (vest) ja püksid - peavad olema ühtsed. Sokid/põlvikud peavad olema ühte värvi. Kui võistkondade riietus on üksteisest vähe eristatav, on kohtunikul õigus nõuda külalisvõistkonnalt (s.t teisena märgitud võistkonnalt) särkide vahetust või eraldusvestide kasutamist. Eraldusvestid peavad olema igal võistkonnal. Juhul, kui mängija kannab alussärki ja muud alusriietust peavad need olema sama värvi kui võistlusvorm. Lubatud on ka must värv. Mängida ei või pikkade pükstega. Kui mängija varustus ei vasta reeglitele, on kohtunik kohustatud katkestama mängija osalemise mängus seniks, kuni varustus on nõuetele vastav. Iga võistkond varustab end esmaste meditsiinivahenditega.

Protestid:

Mängu ajal erinevatest asjaoludest tingitud protestidest tuleb teatada kirjalikult võistluste korraldajale 24 tunni jooksul pärast mängu. Protesti esitaja maksab koos protesti esitamisega protestimaksu 50 €, mis tagastatakse vaid juhul, kui protest heaks kiidetakse. Mängu lõpptulemus kehtib seni, kuni probleem on lahendatud. Protesti aluseks võetakse osapooltelt seletuskirjad, võimalusel ka videolõik ja saadetakse distsiplinaarkomisjoni (DK), kes võtab vastu vastava otsuse.

Kohtunikud, sekretariaat ja nõuded saalile: 

Kohtunikud ja sekretariaadi määrab ning vastavate küsimustega tegeleb võistlussarja korraldaja. Mängu teenendavad 2 kohtunikku ning 2 lauakohtunikku. Kohtunikud ja sekretariaat peavad olema korrektselt ja nõuetekohaselt riietatud, nende käitumine peab olema eeskujulik. Mänguväljaku suurus ei pea olema täismõõtmetega. 

Karistuste määramine: 

Karistusõigus on distsiplinaarkomisjonil (DK). DK võib määrata karistuse sellele, kes: käitub ebasportlikult mängu ajal või võistluste toimumise ajal ja kohas, kaasa arvatud mängude vaheajad; käitub ebasportlikult tingituna võistlustega seotult tehtud otsustest; ähvardab mingilgi moel väljaku- või lauakohtunikku, korraldajat, teise klubi/võistkonna esindajat, teist mängijat, pealtvaatajat või muud võistlustega seotud isikut; tarvitab alkoholi või narkootilisi aineid mängu ajal või vahetult enne või pärast seda võistluspaigas või selle vahetus läheduses. Karistused: hoiatus, trahv, võistluskeeld, võistkonna diskvalifitseerimine. Mängukaristus nr 3 saanud mängija ei saa osa võtta ülejäänud mängust ja sama võistlussarja järgmisest mängust ning DK võib talle määrata lisakaristuse. DK lähetab asja kohta tehtud otsuse kõikidele osalevatele võistkondadele pärast otsuse tegemist. Lisaks kaasneb mängukaristusega nr 3 võistkonnale rahatrahv 100 eurot, mis tuleb tasuda enne järgmist etappi: Kuusalu Rahvasport MTÜ arveldusarvele EE332200221051744107. 

Vastutus:

Võistluse lõpptulemust ei saa muuta mingi klubi või võistkonna tahtest tulenevalt, kui muudetakse, siis ainult protestist tingituna. Lisaks korralisele karistusele võib DK määrata süüdlasele tekitatud majandusliku kahju korvamise. Karistuse määramisel lähtub DK põhimõttest, et võistkond/klubi on vastutav oma mängija käitumise eest võistluspaigas ja võistlustega seonduvalt, mistõttu saab määrata karistuse nii mängijale kui võistkonnale/klubile. Trahvisumma minimaalne suurus on 50 eurot, mis tuleb maksta enne järgmist etappi. Vastasel juhul järgneb diskvalifitseerimine. Võistkond/klubi on vastutav ka juhul, kui mängu- või võistluskaristuse saanud isik keeldub mängusaalist lahkumast pärast seda, kui DK või korraldaja on seda temalt nõudnud. Võistkond/klubi on vastutav oma vahetusmängijate pingil ja selle vahetus ümbruses (kuni 5 m) toimuva eest. 

Karistusaja käsitlus: 

Avaldus üleastumise kohta toimetatakse DK-le. Olulistest põhjustest tingituna võib DK käsitleda üleastumist, millest ta on teadlik, kuid mille kohta ei ole tehtud avaldust. DK võib nõuda seletuskirjad asjaosalistelt. Kui seletuskirju ei esitata, võib lahendada olukorra ka ilma selleta. Seletuskirja võib nõuda ka asjaosalise võistkonna vahendusel. DK võib oma otsuse kohaselt nõuda olukorra lahendamiseks lisaselgitusi. Kõik karistusasjad fikseeritakse kirjalikult. 

Info: 

Kõigis jooksvates küsimustes suhtlevad võistluse korraldajaga Pille Plakk +372 5622 2953 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. võistkondade esindajad. Neil on kohustus edastada korraldaja poolt saadetud info edasi kõigile oma võistkonna liikmetele. Kõik juhendis määratlemata ja vaidlusalused küsimused lahendab võistluste korraldaja või vajadusel vastav komisjon. 

Juhend on vastu võetud 14.september 2020.a. 


Print